Nieuwe privacywet (AVG, 25 mei 2018)

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. U kunt het privacyreglement van onze praktijk downloaden door op de link te klikken Privacyreglement praktijk

Aanvraagformulier inzag, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens

Naast de plichten die wij als huisarts hebben voortvloeiend uit de nieuw wet AVG, om uw persoonsgegevens juist te verwerken, heeft u als patient ook een aantal rechten.

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

U kunt middels het aanvraagformulier een verzoek hiertoe indienen door het formulier ingevuld en ondertekend bij ons in te leveren! U kunt het formulier downloaden door op de link te klikken  Aanvraagformulier medische gegevens