NIVEL zorgregistraties eerste lijn

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Onderzoek om de zorg te verbeteren
Het doel van NIVEL Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de gezondheidszorg beter te maken.
 
Welke gegevens worden verzameld?
De praktijk legt gegevens over gezondheidsklachten en behandelingen vast in zijn computersysteem. Deze gegevens worden door NIVEL Zorgregistraties gebruikt. Een uitgebreid overzicht van de gegevens die het NIVEL van uw zorgverlener ontvangt staat op www.nivel.nl/zorgregistraties. 
 
Privacy
Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedaum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacyreglement is ook te vinden op bovengenoemde website en op https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.
 
Bezwaar
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit aan ons laten weten. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor NIVEL Zorgregistraties. 
 
Vragen over NIVEL Zorgregistraties?
Voor vragen kunt u contact opngemen via zorgregistratie@nivel.nl of bellen naar (030) 272 98 14. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nivel.nl/zorgregistraties.