Veelgestelde vragen

 • Dienstverlening
  • Kan ik bij uw praktijk terecht?

   Ja, wij accepteren nieuwe inschrijvingen. U bent van harte welkom. Links in het menu vindt u een inschrijvingsformulier. Vanwege de wet dient u zich wel nog persoonlijk te komen legitimeren op de praktijk. Neemt u dan ook a.u.b. uw verzekeringspas mee.

  • Waarom bent u niet in de avond open?

   Veel patienten zouden graag avondopenstelling zien. De overheid en verzekeraars zien ook graag een uitgebreidere dienstverlening. Echter, zij stellen daar geen enkele vergoeding tegenover, waardoor het niet rendabel is - ook omdat uw huisarts verplicht vanaf 's ochtends 8 uur beschikbaar moet zijn. Bovendien zijn de avonden gevuld met nascholingen, administratie en diensten op de huisartsenpost. Voor urgente gevallen kunt u daarom 's avonds op de huisartsenpost terecht. Zie links in het menu voor de contactgegevens.

  • Waarom bent u zelfs overdag soms niet beschikbaar?

   U kunt helaas niet altijd op elk gewenst tijdstip terecht. Een flink deel van de dag is gevuld met visites bij ernstig zieken of invaliden, spoedgevallen, of overleg met andere zorgprofessionals (specialisten, apothekers, assistenten en praktijkondersteuners). Daarom beslaat het spreekuur nooit de gehele dag. Ook kan het soms zijn dat u door een andere arts binnen onze praktijk gezien wordt. U kunt uiteraard altijd uw voorkeur aangeven.

  • Waarom krijg ik de dokter niet te spreken als ik bel?

   Onze assistentes zijn opgeleid om een eerste telefonisch onderzoek uit te voeren ("triage"). Veel klachten kunnen namelijk opgelost worden zonder tussenkomst van een dokter. Zo heeft deze meer tijd voor ernstigere gevallen. Bent u van mening dat uw aandoening toch een dokter behoeft dan kunt u dat aangeven. Hier vindt u een presentatie over triage. 

  • Hoe lang duurt een consult?

   Een standaardconsult duurt in principe maximaal 10 minuten. Een dubbelconsult duurt 20 minuten. Maar in de eerste plaats hangt dit natuurlijk van uw zorgvraag af.

  • Ik heb een klacht, waar kan ik die neerleggen?

   Rechts in het Interactiemenu staat een link naar de klachtenregeling. Wij willen u vragen met ons in gesprek te gaan over uw grieven. Mocht dit niet helpen dan zijn er schriftelijke procedures.

 • Financieel
  • Waarom klopt de rekening niet die ik van de zorgverzekeraar krijg?

   De verzekeraars hanteren soms zeer ingewikkelde vergoedingssystemen. Dit kan soms betekenen dat de vergoeding die u betaalt weinig te maken heeft met de behandeling of medicijnen die u heeft gekregen. De huisarts vindt dit net zo vervelend als u maar heeft er weinig tot geen invloed op. Wij raden u aan uw verzekeraar om uitleg te vragen.

  • Welke vergoeding krijgt u?

   Uw huisarts ontvangt van de zorgverzekeraars een vergoeding van 8,78 euro per consult van 10 minuten (tarief 2012). Verder geldt per patient jaarlijks een vast bedrag van net geen 56 euro. Loopt het consult uit, dan krijgt de arts altijd maar voor maximaal 20 minuten betaald. Als het nodig is zien wij u langer. U betaalt in principe zelf niets voor een consult. Wel kan het zijn dat u voor medicijnen, tests, of specialistische behandelingen moet betalen - afhankelijk van uw eigen risico.  De consulttarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald. De huisarts heeft daar geen invloed op. U kunt de tarieven nalezen op de website van de NZa. Deze vergoedingen zijn uiteraard niet gelijk aan het inkomen van uw arts. De kosten voor zaken zoals personeel, materiaal, huisvesting en verzekeringen gaan er immers nog vanaf.