Klachtenformulier

Suggesties

Wij waarderen uw mening. Heeft u suggesties of ideeën, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Voor herhaalrecepten en consulten verwijzen wij u naar de Patientenservice.

Klachtenregeling

Er kunnen situaties ontstaan waarin u ontevreden of boos bent en uw vertrouwen in een of meerdere medewerker(s) uit de praktijk aangetast is. Dit kan leiden tot een klacht. Wij stellen het op prijs als u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Wij verzoeken u dan ook uw klacht op schrift te zetten en aan het praktijkadres te sturen of bij de doktersassistente af te geven. U kunt hier ook onderstaand formulier voor gebruiken. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om een afspraak te maken samen met de betrokken persoon. Bij het gesprek zit altijd een (tweede) huisarts. U kunt natuurlijk ook altijd iemand meenemen naar het gesprek.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken dat op de website van SKGE staat: www.skge.nl. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190. 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling van een klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl. 

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.